| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/445/2014 Rady Gminy Dobra

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze, ustala się według następujących norm:

Lp.

Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć

1

2

3

1.

Pedagodzy, logopedzi

25

2.

Nauczyciele szkół i zespołu szkół prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci 6-letnie i 5-letnie

22

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 w wierszu 1 tabeli, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych, profilaktycznych i korekcyjnych. Nauczyciele ci zobowiązani są ponadto do realizacji zadań określonych dla nich w odrębnych przepisach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXX/434/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra;

2) uchwała Nr XVI/234/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Bartłomiej Miluch

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Zarzycki

Doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Wieloletni praktyk z zakresu prawa podatkowego. Doradzał przy licznych transakcjach gospodarczych, przeprowadzał i nadzorował badania due diligence prawne i podatkowe, przeprowadzał procesy optymalizacyjne i restrukturyzacyjne. Zarządzał projektami w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz przygotowywania analiz porównawczych, polityk cen transferowych i dokumentacji grupowych (master file). Specjalizuje się w prawie podatkowym podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej, fuzji i przejęć oraz w zakresie podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 500 szkoleniach (ponad 3000 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, cen transferowych, podatku VAT, procedury podatkowej, podatku u źródła oraz fuzji i przejęć.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »