| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LVII/737/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie utworzenia Sołectwa Mokrawica

Na podstawie art. 5 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 48 ust.2 i 3 oraz § 49 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Kamień Pomorski (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 102, poz. 1721) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Z dotychczasowego sołectwa Grębowo obejmującego wsie: Grębowo i Mokrawica gmina Kamień Pomorski wyłącza się wieś Mokrawica

§ 2. We wsi Mokrawica, o której mowa w §1 tworzy się nową jednostkę pomocniczą gminy o nazwie "Sołectwo Mokrawica" obejmującą swoimi granicami wieś Mokrawica

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Kazimiera Szymańska


Uzasadnienie

Na podstawie uchwały Nr IX/56/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej oraz nadania jej statutu - z dnia 25 maja 2007r. - na zebraniu wiejskim w dniu 20.01.2014r. przeprowadzono konsultację społeczną z mieszkańcami sołectwa Grębowo. Podczas konsultacji uzyskano pozytywną opinię w zakresie wydzielenia z sołectwa Grębowo wsi Mokrawica i utworzenia odrębnego sołectwa Mokrawica, obejmującego swoimi granicami wieś Mokrawica. Projekt uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie podany został do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszony na tablicach ogłoszeń w sołectwie Grębowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. Biorąc pod uwagę wolę mieszkańców sołectwa Grębowo oraz pozytywny wynik konsultacji podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »