| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LVII/737/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie utworzenia Sołectwa Mokrawica

Na podstawie art. 5 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 48 ust.2 i 3 oraz § 49 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Kamień Pomorski (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 102, poz. 1721) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Z dotychczasowego sołectwa Grębowo obejmującego wsie: Grębowo i Mokrawica gmina Kamień Pomorski wyłącza się wieś Mokrawica

§ 2. We wsi Mokrawica, o której mowa w §1 tworzy się nową jednostkę pomocniczą gminy o nazwie "Sołectwo Mokrawica" obejmującą swoimi granicami wieś Mokrawica

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Kazimiera Szymańska


Uzasadnienie

Na podstawie uchwały Nr IX/56/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej oraz nadania jej statutu - z dnia 25 maja 2007r. - na zebraniu wiejskim w dniu 20.01.2014r. przeprowadzono konsultację społeczną z mieszkańcami sołectwa Grębowo. Podczas konsultacji uzyskano pozytywną opinię w zakresie wydzielenia z sołectwa Grębowo wsi Mokrawica i utworzenia odrębnego sołectwa Mokrawica, obejmującego swoimi granicami wieś Mokrawica. Projekt uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie podany został do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszony na tablicach ogłoszeń w sołectwie Grębowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. Biorąc pod uwagę wolę mieszkańców sołectwa Grębowo oraz pozytywny wynik konsultacji podjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bird & Bird

Kancelaria doradztwa prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »