| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz.379, poz.1072 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w wysokości 39.113.321,29 zł, z tego:

1) dochody bieżące 35.536.190,29 zł,

2) dochody majątkowe 3.577.131,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w wysokości41.480.996,29 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 34.100.548,29 zł,

2) wydatki majątkowe 7.380.448,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.367.675 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów 1.629.675 zł,

2) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 12.000 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 726.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 11) w wysokości:

1) przychody 3.717.675 zł,

2) rozchody 1.350.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000 zł,

2) celowe w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.629.675 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.350.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości w nim określonej.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. celowe na zadania własne (załącznik nr 7) w wysokości 297.109 zł, b. celowe na pomoc innym j.s.t (załącznik nr 8) w wysokości 24.000 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (załącznik nr 9) w wysokości 6.324.433 zł, b. celowe na zadania własne (załącznik nr 10) w wysokości 53.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Zygmunt Bławzdziewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »