| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381, z 2014r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465) w związku z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, z 2013r. poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz.1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289, poz. 35, z 2014r. poz. 183, poz. 567, poz.915, poz. 1215, poz. 1328, z 2015r. poz. 1171, poz. 1644) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Pyrzyce w zakresie:

1) podatku rolnego podatku leśnego podatku od nieruchomości.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od kwoty zebranego podatku przez inkasenta:

1) podatek rolny 5% podatek leśny 5% podatek od nieruchomości 5%.

§ 3. Inkasentami podatku rolnego, leśnego od nieruchomości na terenie Gminy Pyrzyce ustanawia się sołtysów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Inkasent jest uprawniony i zobowiązany do poboru od podatnika podatku na terenie swojego sołectwa i wpłacenia organowi podatkowemu w ciągu trzech dni roboczych od daty ustawowych terminów płatności.

§ 5. Inkasent ponosi materialną odpowiedzialność za terminowe rozliczenie zainkasowanej należności oraz za druki ścisłego zarachowania pobierane w kasie tutejszego urzędu.

§ 6. 1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków wymienionych w § 1 stanowić będzie iloczyn wynikający z wysokości zainkasowanej kwoty i wysokości stawki prowizji dla danego podatku określonego w § 2.

2. Wypłata ustalonego wynagrodzenia na zasadzie § 6 pkt 1 powinna nastąpić w terminie 14 dni od daty ostatniego dnia miesiąca, za który wypłata jest należna.

§ 7. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasenta osobiście.

2. Umocowanie inkasenta wygasa automatycznie z chwilą utraty funkcji sołtysa.

§ 8. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LIV/503/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Chyt


Załącznik do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »