| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k oraz art. 6j, ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, określonej w § 2 ust.1 albo ust.2

2. Ustala się miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a odbierane są odpady komunalne jako iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, ustalonej w § 3 ust.1 albo ust.2

3. Ustala się roczną opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego bądź innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w wysokości:

a) selektywny - 108,oo zł,

b) nieselektywny - 180,oo zł.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust.1 jeżeli odpady te zbierane są w sposób zmieszany:

a) w wysokości 17,00 zł miesięcznie od osoby, z zastrzeżeniem postanowień lit. b)

b) w wysokości 68,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, w przypadku gdy liczba osób stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe przekracza 4 osoby

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te zbierane są w sposób selektywny:

a) w wysokości 10 zł miesięcznie od osoby, z zastrzeżeniem postanowień lit. b)

b) w wysokości 40 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w przypadku gdy liczba osób, stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe przekracza 4 osoby

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za opróżnianie jednego pojemnika odpadów komunalnych zmieszanych- w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

a) pojemnik o pojemności 110l stawka opłaty wynosi 44 zł

b) pojemnik o pojemności 1100l stawka opłaty wynosi 200 zł

2. Jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

a) pojemnik o pojemności 110l stawka opłaty wynosi 22 zł

b) pojemnik o pojemności 1100l stawka opłaty wynosi 100 zł

c) worek o pojemności 60l stawka opłaty wynosi 6 zł

d) worek o pojemności 120l stawka opłaty wynosi 10zł

§ 4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat, obliczonych zgodnie z §2 i § 3.

§ 5. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki, określonej w § 2 ust.1 lub ust.2

2. Ilość osób, zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w §3 ust.1 lub ust.2

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

5. Wzór deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała

§ 6. Traci moc Uchwała nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca rady


mgr Maria Woźniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »