| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1515oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 849; zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381 zmiany: Dz. U. z 2014 r. poz. 40.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 465) Rada Miejska w Trzcińsko-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego obowiązujące na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój jak niżej:

1) wzór "Deklaracji na podatek od nieruchomości" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór "Deklaracji na podatek rolny" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór "Deklaracji na podatek leśny" stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) wzór "Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego", stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XVIII/225/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca rady


mgr Maria Woźniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/108/2015
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/108/2015
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/108/2015
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/108/2015
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »