| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Gminy w Będzinie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie terminu, cze?stotliwos´ci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje :

§ 1.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomos´ci, na kto´rych zamieszkuja? mieszkan´cy, uiszczane sa? miesie?cznie z góry do 15 dnia miesia?ca za dany miesia?c.

§ 2.

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomos´ci, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszczane są z góry jeden raz w roku kalendarzowym, w terminie do dnia 30 czerwca.

2. W razie powstania obowiązku uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 1, po dniu 30 czerwca danego roku kalendarzowego, opłaty uiszczane są z góry w terminie 14 dni od złożenia deklaracji.

§ 3.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza sie? bez wezwania wpłata? goto´wkowa? lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Be?dzino.

§ 4.

Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Będzinie nr XXVIII/190/13 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie terminu, cze?stotliwos´ci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1729 z dnia 24.04.2013 r.).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza sie? Wo´jtowi Gminy Be?dzino.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urze?dowym Wojewo´dztwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 7.

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszen´ w Urze?dzie Gminy w Be?dzinie oraz opublikowaniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie


Andrzej Nożykowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »