| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.[1])), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 i z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, które stanowią załączniki nr 1-6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3654).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Dorniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/83/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/83/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/83/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/83/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/83/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/83/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

Konieczność podjęcia uchwały.

W związku ze zmianami zapisów w przepisach prawa podatkowego oraz zmianami zawartymi w uchwałach Rady Miejskiej w Golczewie w poszczególnych pozycjach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym należało dokonać zmian.

Zmiany w przepisach prawnych nastąpiły w:

1) ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.),

2) ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465),

3) ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381
i z 2014 r. poz. 40)

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Obecnie obowiązuje uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.

Nowa uchwała w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych będzie uwzględniać aktualne zmiany i zapisy dotyczące ww. ustaw.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.

Umożliwi podatnikom złożenie deklaracji lub informacji w zakresie podatków. Są one jednolite dla wszystkich osób zobowiązanych do ich złożenia.

4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenie budżetu Gminy.

Podjęcie uchwały nie pociąga za sobą obciążenia budżetu.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania.

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »