| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/141/2015 Rady Gminy Dobra

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są za miesiące: styczeń i luty z dołu do dnia 10-go marca danego roku, za miesiące listopad z dołu i grudzień z góry do dnia 10 grudnia danego roku, a za pozostałe miesiące z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie określonym w ust. 1.

3. W przypadku zmiany danych bądź zaistnienia okoliczności będących podstawą powstania obowiązku opłaty lub ustalenia jej wysokości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należy uiścić z dołu w najbliższym terminie płatności.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra, lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Urząd Gminy po złożeniu deklaracji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/268/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 272 z późn. zm.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Bartłomiej Miluch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »