| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/141/2015 Rady Gminy Dobra

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są za miesiące: styczeń i luty z dołu do dnia 10-go marca danego roku, za miesiące listopad z dołu i grudzień z góry do dnia 10 grudnia danego roku, a za pozostałe miesiące z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie określonym w ust. 1.

3. W przypadku zmiany danych bądź zaistnienia okoliczności będących podstawą powstania obowiązku opłaty lub ustalenia jej wysokości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należy uiścić z dołu w najbliższym terminie płatności.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra, lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Urząd Gminy po złożeniu deklaracji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/268/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 272 z późn. zm.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Bartłomiej Miluch

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Parco

Biuro Rachunkowe PARCO S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »