| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Cedyni

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18.ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i art. 15 ust.1 , art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt.2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz.528, poz.699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283 i poz.1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się dzienne stawki opłaty targowej od podmiotów dokonujących sprzedaży w gminie Cedynia:

1) za sprzedaż z samochodu, platformy, przyczepy, stoiska - 12,00 zł.;

2) za sprzedaż z wózka ręcznego, z ręki, skrzynki, kosza, wiadra, stolika, itp. ( za 1 m2 powierzchni) - 2,00 zł.

§ 2. 1. Opłata targowa, o której mowa w § 1 jest płatna w dniu prowadzenia działalności podlegającej tej opłacie, bezpośrednio inkasentowi określonemu uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni.

2. Pobór opłaty targowej odbywa się na podstawie ostemplowanych i ponumerowanych w Urzędzie Miejskim w Cedyni bloczków dowodów wpłaty KP - kasa przyjmie.

3. Dowody wpłaty KP są zarachowane w księdze druków ścisłego zarachowania Urzędu Miejskiego w Cedyni i po wypełnieniu podlegają ścisłemu rozliczeniu z księgowością Urzędu.

§ 3. Pobraną przez inkasenta opłatę targową inkasent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cedyni - konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Cedyni Nr 18 9370 1017 0100 0185 2001 0002 w dniu następnym od dnia poboru.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »