| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII.139.2015 Rady Gminy Darłowo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - Wigor" w Wiekowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, 1890) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693, 1045, 1058, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1830, 1893) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - Wigor" w Wiekowie, zwanym dalej "Dziennym Domem".

§ 2. 1. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz z usług świadczonych przez Dzienny Dom.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w Dziennym Domu ustalana jest przez podmiot kierujący, po uprzednim uzgodnieniu jej wysokości z osobą kierowaną, uwzględniając zakres przyznanych usług, w wysokości 150 zł miesięcznie.

3. Opłata za pobyt w Dziennym Domu jest wpłacana na rachunek Gminy Darłowo w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

§ 3. 1. Jeżeli pobyt w Dziennym Domu obejmuje okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy, osoba korzystająca z usług Dziennego Domu ponosi opłatę za pobyt według następującej zasady: opłatę należną za pobyt za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu w Dziennym Domu. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt.

2. Nie pobiera się opłaty za pobyt za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia jej kierownikowi Dziennego Domu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu, można okresowo całkowicie lub częściowo zwolnić z odpłatności na jej wniosek, jeżeli występują uzasadnione okoliczności, w szczególności długotrwała choroba lub śmierć członka rodziny albo straty materialne powstałe w wyniku zdarzeń losowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Grzegorz Hejno

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Buszan Augustyniak Suchecka Adwokat Radcowie Prawni Spółka partnerska

Ekspert w zakresie nieruchomości, własności intelektualnej, podatków oraz praw przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »