| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII.139.2015 Rady Gminy Darłowo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - Wigor" w Wiekowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, 1890) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693, 1045, 1058, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1830, 1893) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - Wigor" w Wiekowie, zwanym dalej "Dziennym Domem".

§ 2. 1. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz z usług świadczonych przez Dzienny Dom.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w Dziennym Domu ustalana jest przez podmiot kierujący, po uprzednim uzgodnieniu jej wysokości z osobą kierowaną, uwzględniając zakres przyznanych usług, w wysokości 150 zł miesięcznie.

3. Opłata za pobyt w Dziennym Domu jest wpłacana na rachunek Gminy Darłowo w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

§ 3. 1. Jeżeli pobyt w Dziennym Domu obejmuje okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy, osoba korzystająca z usług Dziennego Domu ponosi opłatę za pobyt według następującej zasady: opłatę należną za pobyt za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu w Dziennym Domu. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt.

2. Nie pobiera się opłaty za pobyt za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia jej kierownikowi Dziennego Domu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu, można okresowo całkowicie lub częściowo zwolnić z odpłatności na jej wniosek, jeżeli występują uzasadnione okoliczności, w szczególności długotrwała choroba lub śmierć członka rodziny albo straty materialne powstałe w wyniku zdarzeń losowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Grzegorz Hejno

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »