| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII.152.2016 Rady Gminy Darłowo

z dnia 3 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890); oraz art. 211 ust.4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890), po wysłuchaniu Komisji Gospodarki Gminnej Finansów i Budżetu - Rada Gminy Darłowo uchwala co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć dochody Gminy Darłowo o kwotę 3 000,00 zł

- Dz. 801 , rozdz. 80103 § 0660 3 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

2. Zwiększyć wydatki Gminy Darłowo o kwotę 3 000,00 zł

- Dz. 801 , rozdz. 80103 § 4210 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

§ 2. 1. Dokonać zmiany załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XVII.143.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami :

1) Dochody 39 402 387,00 zł w tym: zadania zlecone 2 473 804,00 zł

2) Wydatki 44 692 387,00 zł w tym : zadania zlecone 2 473 804,00 zł

3) Deficyt w kwocie 5 290 000,00 zł który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Grzegorz Hejno


Załącznik do Uchwały Nr XVIII.152.2016
Rady Gminy Darłowo
z dnia 3 lutego 2016 r.

Przychody i rozchodybudżetu Gminy Darłowow 2016 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2016 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

7 395 344,00

1.

Kredyty

§ 952

3 121 344,00

2.

Pożyczki

§ 952

4 274 000,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8

Inne rozliczenia krajowe

§ 955

9

Wolne środki

§ 950

Rozchody ogółem:

2 105 344,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 099 344,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

1 006 000,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Grzegorz Hejno

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »