| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/277/2010 Rady Gminy Obrzycko

z dnia 22 września 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.5 i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz.613)
Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

§ 1.

Ustalić stawkę podatku od nieruchomości, która wynosi rocznie:

1) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł.

2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł.

3) pozostałych od 1 m2 powierzchni w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,25 zł.

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,67 zł.

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł.

6) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł.

7) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł.

8) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 6,00 zł.

9) od wartości budowli określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 - 2 %

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości, grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby:

- działalności kulturalnej,

- sportu i rekreacji,

- ochrony przeciwpożarowej,

- zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości w 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Jacek Libera

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »