| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/301/2010 Rady Powiatu Tureckiego

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. 1)) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 2)) Rada Powiatu Tureckiego w porozumieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii Wójta Gminy Brudzew oraz zarządów sąsiednich powiatów uchwala, co następuje:

§ 1.

Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogę powiatową nr 4485P relacji Brudzew - Janiszew - Koźmin na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Janiszew Poduchowny do skrzyżowania w miejscowości Koźmin od km 2+197 do km 4+428 na długości 2,231 km.

§ 2.

Pozbawienie drogi, o której mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r., pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego

Roman Rybacki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19 poz. 100, Nr 86 poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/301/2010
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik1.docx

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/301/2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/301/2010
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik do Uchwały Nr XLV/301/2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »