| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Gminy Koźminek

z dnia 27 października 2011r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Koźminek z dnia 26 lutego 2009 r. Nr XXVI/174/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/174/09 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 lutego 2009 r. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek

1. W § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Wysokość dodatku motywacyjnego w wysokości do 600 zł miesięcznie ".

2. W § 9 ust.4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "wychowawstwo klasy- w wysokości 80 zł"

3. W § 9 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "funkcję opiekuna stażu- w wysokości 50 zł miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece.

4. W § 11 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: "Do średniej wakacyjnej za godziny ponadwymiarowe nie wlicza się średniej feryjnej, tylko faktycznie przepracowane godziny".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 3. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r..


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/91/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły określa w drodze regulaminu wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy w taki sposób, aby wynagrodzenie nauczycieli odpowiadało średnim wynagrodzeniom nauczycieli. Zmiany regulaminu zostały uzgodnione z właściwymi związkami zawodowymi działającymi na terenie gminy. W związku z powyższym podjęcie Uchwały uważa się za uzasadnione.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »