| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Gniezno

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji , w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2009 r. Nr 52), poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr149, poz. 887, Nr 217, poz 1281.) art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 9690 z zmianami w Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych I), (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 Nr 96, poz. 620,Nr 225, poz. 1461,Nr 226, poz. 1475, z, 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz1378) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475.), uchwala się co następuje.

§ 1. Określa się:

1. wzór formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. wzór formularza deklaracji w sprawie podatku rolnego w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. wzór formularza deklaracji w sprawie podatku leśnego w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4. wzór formularza informacji w sprawie podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 3. Traci moc:Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy Gniezno z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku


Uzasadnienie

Obowiązujące do tej pory wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny i leśny określone Uchwałą Uchwałą Nr II/10/2010 Rady Gminy Gniezno z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji , w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. uległy już częściowej dezaktualizacji. Nastąpiły bowiem zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzające nowe brzmienie art. 5 ust 1. pkt 2) lit. d) oraz w art.6 ust. 9 pkt 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/110/2011
Rady Gminy Gniezno
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

DN-1 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/110/2011
Rady Gminy Gniezno
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

DR-1 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/110/2011
Rady Gminy Gniezno
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

DL-1 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/110/2011
Rady Gminy Gniezno
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

RNL 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »