| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Poniecu

z dnia 11 października 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

§ 2. Brak treści

1) Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody z budżetu Gminy Poniec.

2) Trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody z budżetu Gminy Poniec.

3) Przepisy uchwały dotyczące nagród i wyróżnień stosuje się odpowiednio do zawodników członków drużyn sportowych w sportach zespołowych oraz trenerów tych drużyn.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. zawodniku - należy przez to rozumieć członka Klubu sportowego, posiadającego licencję zawodnika lub osobę uprawiającą dyscyplinę sportową, nieposiadającą licencji zawodnika, który reprezentuje Klub działający na terenie Gminy Poniec,

2. trenerze - należy przez to rozumieć osobę, która posiada dyplom potwierdzający stopień trenerski uzyskany w trybie odrębnych przepisów lub uprawnienia instruktorskie i szkoląc zawodnika przyczynia się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

3. wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym - należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do szóstego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Paraolimpiadach lub innych turniejach sportowych o charakterze międzynarodowym,

4. wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym krajowym - należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do szóstego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych oraz innych zawodników osiągających szczególne osiągnięcia w zawodach sportowych organizowanych w kraju.

§ 4. Brak treści

1) Burmistrz Ponieca może przyznać nagrody lub wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na wniosek stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy Poniec.

2) Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1. dane osobowe kandydata /kandydatów/ do nagrody lub wyróżnienia,

2. nazwę i adres wnioskodawcy,

3. informacje dotyczące osiągnięć, za które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane,

4. uzasadnienie wniosku.

3) Wniosek składa się do 15 lutego za osiągnięcia w roku poprzednim.

4) O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Ponieca zawiadamia nagrodzonego /wyróżnionego/ oraz wnioskodawcę, informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.

§ 5. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać:

1. zawodnikowi, który jednocześnie:

a) w roku poprzednim osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym,

b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.

2. trenerowi, który jednocześnie:

a) w okresie nie dłuższym niż rok przed przyznaniem nagrody lub wyróżnienia przyczynił się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów.

§ 6. Brak treści

1) Nagroda ma charakter pieniężny lub rzeczowy, a jej wartość nie może przekroczyć kwoty:

1. dla zawodnika w dyscyplinach sportów indywidualnych - 2 000,00 zł.

2. dla zawodników w dyscyplinach sportów zespołowych - 5 000,00 zł. /drużyny/;

3. dla trenera 1 000,00 zł.

2) Wysokość oraz formę nagrody, w ramach kwot określonych w ust.1, ustala Burmistrz Ponieca, uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe.

§ 7. Brak treści

1) Wyróżnienie przyznaje się w formie pucharu, statuetki lub dyplomu.

2) Formę wyróżnienia ustala Burmistrz Ponieca, uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe.

§ 8. Kwoty środków na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe oraz środki na sfinansowanie udzielanych wyróżnień planowane są rokrocznie w budżecie Gminy Poniec.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »