| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/135/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, zwaną dalej "opłatą", uiszcza się raz w miesiącu, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1, uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19 lub przelewem na nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Miłosław.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Jarosław Sobczak


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXVI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2013 r. będą obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Miejska, w myśl art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest, w drodze uchwały, ustalić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Określony w uchwale tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu gminy.

Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie od dnia 1 lipca 2013 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Burmistrz


mgr Zbigniew Skikiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »