| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/186/2012 Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz.951) Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzałkowo:

1) za I kwartał - do 15 marca danego roku kalendarzowego,

2) za II kwartał - do 15 maja danego roku kalendarzowego,

3) za III kwartał - do 15 września danego roku kalendarzowego,

4) za IV kwartał - do 15 listopada danego roku kalendarzowego.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013 upływa z dniem 15 września 2013r.

§ 2. Ustala się częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 razy w roku.

§ 3. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Strzałkowie lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Strzałkowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak


Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/186/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951) - Rada Gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest ustalić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W/w uchwała stanowi akt prawa miejscowego. Ustala się częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 razy w roku.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »