| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/182/13 Rady Gminy Turek

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) do dnia 15 lutego danego roku kalendarzowego za miesiące: styczeń i luty

2) do dnia 15 kwietnia danego roku kalendarzowego za miesiące: marzec i kwiecień

3) do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego za miesiące: maj i czerwiec

4) do dnia 15 sierpnia danego roku kalendarzowego za miesiące: lipiec i sierpień

5) do dnia 15 października danego roku kalendarzowego za miesiące: wrzesień i październik

6) do dnia 15 grudnia danego roku kalendarzowego za miesiące: listopad i grudzień z zastrzeżeniem § 3.

§ 2. Termin uiszczenia pierwszej opłaty o której mowa w §1 upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r.
i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

§ 3. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w zmienionej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Turek lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Edward Kończak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »