| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I. 4131.1.262.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 23 kwietnia 2013r.

orzekające nieważność § 1 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr XXV/164/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2013 roku

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

orzekam

nieważność § 1 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr XXV/164/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2013 roku – ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I. 4131.1.262.2013.3
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXV/164/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2013 roku została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 29 marca 2013 roku.

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje.

Na sesji w dniu 21 marca 2013 r. Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2013 roku.

W § 1 punkt 2, 3, i 4 uchwały rada postanowiła zdefiniować pojęcia zwierząt bezdomnych zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich.

Powyższe pojęcia ustawodawca zdefiniował w art. 4 pkt 16, 17 i 18 ustawy o ochronie zwierząt.

W ocenie organu nadzoru uchwała rady gminy wydana na podstawie upoważnienia ustawowego nie powinna powtarzać definicji ustawowych, oznaczałoby to bowiem wkroczenie w materię już uregulowaną aktem wyższego rzędu.

Wobec tego także wierne przytoczenie definicji ustawowej należy uznać za naruszenie prawa. W ocenie organu nadzoru istotnym naruszeniem prawa jest również definiowanie w uchwale rady gminy pojęć, które już zostały w sposób odmienny zdefiniowane w ustawie upoważniającej bądź w ustawie ściśle z nią powiązanej, jak to ma miejsce w odniesieniu do § 1 pkt 4 uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski


Piotr Florek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »