| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/223/13 Rady Gminy Wierzbinek

z dnia 16 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wierzbinek

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 403 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Gminy w Wierzbinku uchwala co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Określa się szczegółowe zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, realizowane przez:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorców

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnym, na terenie gminy Wierzbinek.

2. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji celowej z budżetu gminy.

§ 2. Brak treści

1. Wysokość środków na dotacje w każdym roku określana będzie w budżecie gminy przyjętym uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.

2. Kwota dotacji na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie do 60% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 groszy).

§ 3. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zwany regulaminem przyznawania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wierzbinek.

§ 4. W zakresie w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie zasady dofinansowania określone w niniejszej uchwale obowiązują do 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbinek


Elżbieta Walicka


Załącznik do Uchwały Nr XXV/223/13
Rady Gminy Wierzbinek
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik do uchwały XXV.223.13

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »