| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Grodziec

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami), Rada Gminy Grodziec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec.

§ 3. Traci moc Uchwała Traci moc uchwała Nr XXV/169/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Piniecka


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/189/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 25 kwietnia 2013 r. . w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje Rady Gmin do dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie do zapisów Planu Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego. Obowiązująca uchwała, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec z dnia 13 marca 2013 r., w wyniku wprowadzenia zmian w tejże ustawie nie spełnia wymogów. Dlatego niezbędne było podjęcie nowej uchwały. Załączony projekt uchwały stanowi aktualizację przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym unormowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i odrębnych przepisach. Przewodnicząca Rady Gminy Maria Piniecka


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/189/2013
Rady Gminy Grodziec
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »