| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Gminy Kwilcz

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta bedacej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r., poz. 814) Rada Gminy Kwilcz uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów bedącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2014 oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik


Uzasadnienie

do
Uchwały Nr XXXV/253/2013 Rady Gminy Kwilcz
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawieobniżenia średniej ceny skupu żyta bedacej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie art. 6 ust. 3 cyt. ustawy rady gmin są uprawnione do obniżania cen skupu żyta ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt. Powyższa cena stanowi podstawę obliczenia wysokości podatku rolnego w 2014 roku. Rada Gminy Kwilcz obniżyła cenę żyta stanowiącą podstawę naliczenia podatku rolnego na 2013 rok z kwoty 75,86 zł do kwoty 52,00 zł. Proponuje się obniżyć cenę żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku z kwoty 69,28 zł do kwoty 55,00zł. Obniżenie ceny żyta do kwoty 55,00 zł uwzględnia sytuację ekonomiczną producentów rolnych.

Wójt Gminy


Stanisław Mannek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Bator

Adwokat, publicysta i szkoleniowiec; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prawnikiem w renomowanych warszawskich kancelariach oraz w Biurze Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Pracował dla instytucji publicznych m.in. Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Teatru Polskiego w Warszawie czy Urzędu m.st. Warszawy. W obszarze jego szczególnych zainteresowań znajduje się prawo nieruchomości i doradztwo w procesie inwestorskim. Ponadto w obszarze jego zainteresowań jest prawo autorskie a także prawo mediów i reklamy, postępowanie administracyjne i dostęp do informacji publicznej, zarządzanie w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych. W bieżącej działalności adwokackiej w szerokim zakresie zajmuje się prawem i procedurą cywilną (w tym prawem spadkowym), prowadzeniem sporów sądowych a także doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Współpracował z Dziennikiem Polska Europa Świat, portalem dziennik.pl, Dziennikiem Finansowym The Wall Street Journal, TVP 1, TVN Warszawa. W latach 2013-2016 autor i prowadzący poradnikową audycję prawną w Programie 1 Polskiego Radia. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, Londynie i Brukseli. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »