| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/212/2014 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 27 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Grzegorzew na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew na wniosek Wójta Gminy Grzegorzew u c h w a l a , co następuje :

§ 1. W związku z nadaniem nazw ulic oraz zmianą numeracji posesji w miejscowości Barłogi, dostosowuje się do stanu faktycznego opis granic okręgów wyborczych Gminy Grzegorzew, ustalonych uchwałą Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 sierpnia 2012 r. w następujący sposób :

1) w opisie granic okręgu wyborczego Nr 8 :

a) zapis " Sołectwo Barłogi : od Nr 1 do 20 " zastępuje się " Sołectwo Barłogi : od Nr 1 do 5 "

b) do granic okręgu wyborczego Nr 8 dodaje się ulice : Warszawska od nr 1 do 16 i Zielona od nr 1 do 16,

2) w opisie granic okręgu wyborczego Nr 9 :

a) zapis " Sołectwo Barłogi : od Nr 21 do 154 " zastępuje się " Sołectwo Barłogi : od Nr 56 do 119 "

b) do granic okręgu wyborczego Nr 9 dodaje się ulice : Brzozowa, Warszawska od nr 17 do 91, Zielona od nr 17 do 51.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian określonych w § 1 załącznik do uchwały Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Grzegorzew na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Banasiak


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/212/2014
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik - Wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych na terenie Gminy Grzegorzew

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »