| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/468/14 Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r.
poz. 379), w związku art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232,
poz. 1378, z 2014 r. poz. 40) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 1535, poz. 2854), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 zwrot "Wniosek o udzielenie" zastępuje się wyrazami "Zgłoszenie zamiaru skorzystania z";

2) w załączniku Nr 2 zwrot "Wniosek o udzielenie" zastępuje się wyrazami "Zgłoszenie zamiaru skorzystania";

3) w załączniku Nr 3 zwrot "Wniosek o udzielenie" zastępuje się wyrazami "Zgłoszenie zamiaru skorzystania z";

4) w załączniku Nr 4 zwrot "Wniosek o udzielenie" zastępuje się wyrazami "Zgłoszenie zamiaru skorzystania z".

§ 2. Traci moc uchwała Nr LX/455/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy
de minimis.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki


mgr Włodzimierz Ignasiński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »