| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/327/14 Rady Gminy Chodzież

z dnia 25 września 2014r.

o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.) i art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 260, zm. poz. 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Chodzieskiego,

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVI/308/14 Rady Gminy Chodzież z 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 4890), wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/319/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 19 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/327/14
Rady Gminy Chodzież
z dnia 25 września 2014 r.

Przebieg drogi gminnej 191023P

Lp

obręb

Numer drogi

Numer działki

Długość w mb

Powierzchnia w ha

1

Strzelce

191023P

21/48, 21/52, 21/63,1/4, 4/1, 1/11, cz. 21/59,
21/30, 21/34, 21/36

1226

1,6


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/ 327 /14

Rady Gminy Chodzież

z dnia 19 września 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. , poz. 260) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu. Droga wymieniona w załączniku do uchwały zarządzana jest przez Wójta Gminy Chodzież. Stanowi niezbędną drogę pozwalającą na prawidłową komunikację dla ruchu lokalnego. W celu prawidłowego administrowania drogą wymienioną w załączniku, konieczne jest poszerzenie pasa drogowego. Planowana modernizacja dróg polegać będzie na ich poszerzeniu i budowie zjazdów przy nie zmienionej długości. Utrata mocy Uchwały Nr XXXVII/319/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 19 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych następuje z powodu pominięcia w jej treści numeru uchwały, w której następuje zmiana.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »