| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/367/14 Rady Gminy Lubasz

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatku energetycznego

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku -o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 5d i 5f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. Poz. 1059 ze zmianami) Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/335/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatku energetycznego oraz uchwałę Nr XXXIV/351/14 z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/335/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 maja 2014 roku

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubasz


Wiesław Łyczykowski


Uzasadnienie

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Dodatek ten wypłacają gminy i jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymanie dodatku energetycznego uwarunkowane jest posiadaniem uprawnienia do dodatku mieszkaniowego mieszczącego się w katalogu zadań własnych gminy. Sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych w Gminie Lubasz prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu. Ponieważ wypłata dodatku energetycznego jest ściśle związania z uprawnieniem do otrzymywania dodatku energetycznego przekazanie prowadzenia spraw w tym zakresie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaszu staje się uzasadnione. Niniejszą uchwałą dostosowano zapisy do istniejącego stanu prawnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »