| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/367/14 Rady Gminy Lubasz

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatku energetycznego

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku -o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 5d i 5f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. Poz. 1059 ze zmianami) Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/335/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatku energetycznego oraz uchwałę Nr XXXIV/351/14 z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/335/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 maja 2014 roku

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubasz


Wiesław Łyczykowski


Uzasadnienie

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Dodatek ten wypłacają gminy i jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymanie dodatku energetycznego uwarunkowane jest posiadaniem uprawnienia do dodatku mieszkaniowego mieszczącego się w katalogu zadań własnych gminy. Sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych w Gminie Lubasz prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu. Ponieważ wypłata dodatku energetycznego jest ściśle związania z uprawnieniem do otrzymywania dodatku energetycznego przekazanie prowadzenia spraw w tym zakresie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaszu staje się uzasadnione. Niniejszą uchwałą dostosowano zapisy do istniejącego stanu prawnego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »