| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/82/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594)[1]), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182) [2]Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy dla :

- osób samotnych, to jest osób samotnie gospodarujących nie pozostających w związku małżeńskim i nieposiadających wstępnych oraz zstępnych- określone w załączniku nr 1 do uchwały,

- osób samotnie gospodarujących, to jest osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe- określone w załączniku nr 2 do uchwały,

- osób w rodzinie, to jest osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z osobami spokrewnionymi lub osobami niespokrewnionymi pozostającymi w faktycznym związku - określone w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej stosuje się, jeżeli pomoc z uwagi na przekroczenie 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, nie może być udzielona bezzwrotnie.

3. Zasady zwrotu wydatków za pomoc w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności stosuje się jeżeli pomoc z uwagi na przekroczenie 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, nie może być udzielona bezzwrotnie.

§ 2. Zwrot wydatków za świadczenia określone w § 1 następuje na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie w rozliczeniach miesięcznych - do każdego 15 dnia następnego miesiąca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/259/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej - w zakresie zadań własnych oraz warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku z programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".1 zmiany zostały ogłoszone: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.2 zmiany zostały ogłoszone: Dz.U. z 2013 r. poz. 509, poz. 1650,; z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Przemysław Góźdź


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/82/2014
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 30 października 2014 r.

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej - w zakresie zadań własnych gminy oraz zasady zwrotu wydatków za pomoc w formie posiłków dla osób samotnych, czyli osób samotnie gospodarujących zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - nie posiadających małżonka, wstępnych oraz zstępnych

Kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (w %) dla osób samotnych

% kwoty zwrotu ustalonej od całkowitej kwoty poniesionego wydatku

dla świadczeń z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
(usługi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu)

dla pomocy w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub
żywności

do 100%

do 150%

nieodpłatnie

powyżej 100% - 110%

powyżej 150% - 160%

5%

powyżej 110% - 120%

powyżej 160% - 170%

10%

powyżej 120% - 135%

powyżej 170% - 185%

20%

powyżej 135% - 150%

powyżej 185% - 200%

30%

powyżej 150% - 170%

powyżej 200% - 220%

50%

powyżej 170% - 200%

powyżej 220% - 250%

75%

powyżej 200%

powyżej 250%

100%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/82/2014
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 30 października 2014 r.

Zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej - w zakresie zadań własnych gminy oraz warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku i świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywnościdla osób samotnie gospodarujących tj. prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe

Kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (w %) dla osób samotnie gospodarujących

% kwoty zwrotu ustalonej od całkowitej kwoty poniesionego wydatku

dla świadczeń z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
(usługi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu)

dla pomocy w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub
żywności

do 100%

do 150%

nieodpłatnie

powyżej 100% - 110%

powyżej 150% - 160%

5%

powyżej 110% - 120%

powyżej 160% - 170%

15%

powyżej 120% - 135%

powyżej 170% - 185%

30%

powyżej 135% - 150%

powyżej 185% - 200%

45%

powyżej 150% - 170%

powyżej 200% - 220%

60%

powyżej 170% - 200%

powyżej 220% - 250%

80%

powyżej 200%

powyżej 250%

100%


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/82/2014
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 30 października 2014 r.

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku i świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób w rodzinie czyli osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z osobami spokrewnionymi lub osobami niespokrewnionymi pozostającymi w faktycznym związku

Kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (w %)

% kwoty zwrotu ustalonej od całkowitej kwoty poniesionego wydatku

dla świadczeń z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
(usługi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu)

dla pomocy w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub
żywności

do 100%

do 150%

nieodpłatnie

powyżej 100% - 110%

powyżej 150% - 160%

5%

powyżej 110% - 120%

powyżej 160% - 170%

15%

powyżej 120% - 135%

powyżej 170% - 185%

30%

powyżej 135% - 150%

powyżej 185% - 200%

45%

powyżej 150% - 170%

powyżej 200% - 220%

60%

powyżej 170% - 200%

powyżej 220% - 250%

80%

powyżej 200%

powyżej 250%

100%


Uzasadnienie

do uchwały nr X/82/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Postanowiono uchylić uchwałę Nr XL/259/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na posiłki, świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz powołać w to miejsce nową uchwałę z nową aktualną podstawą prawną w zakresie zadań własnych gminy.

Burmistrz Gminy


Witold Maciołek


[1]) zmiany zostały ogłoszone: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) zmiany zostały ogłoszone: Dz.U. z 2013 r. poz. 509, poz. 1650,; z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »