| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Kuślin

z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2014r., poz. 849) zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kuślin:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni 0,64 zł;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,54 zł

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 0,25 zł

2) od budynków lub ich części:

a) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,64 zł

b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,45 zł

c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł

d) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów z działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,65 zł

e) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,65 zł.

3) od budowli ich wartość określoną na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 2%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kuślinie


mgr Jolanta Minge


Uzasadnienie

Minister Finansów obwieszczeniem w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłatach lokalnych w 2014 r. określił górne granice stawek i opłat lokalnych na 2015 rok.

Stawki te corocznie podlegają weryfikacji na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.

Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. wyniósł 100,4

(wzrost cen o 0,4 %).

W związku z powyższym proponuję podwyższenie stawek o 5% w stosunku do stawek
w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie naszej Gminy w 2014 roku.

Wójt Gminy Kuślin


Jerzy Dziamski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »