| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 32 Rady Miasta Konina

z dnia 21 stycznia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 4 - 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się kryteria lokalne oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin:

Lp.

Kryteria lokalne

Wartość kryterium
w punktach

1

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru

30

2

Rodzeństwo dziecka absolwentów przedszkola

25

3

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym

20

4

Zdeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin (pełne godz. zegarowe)

15

5

Wieloraczność rodziny dziecka

10

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

100

2. Spełnienie warunków wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 rodzice potwierdzają:

1) punkt 4 w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola,

2) punkty 1-3, 5 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.             

Przewodniczący Rady Miasta Konina


Wiesław Steinke


Załącznik do Uchwały Nr 32
Rady Miasta Konina
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »