| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V_19_2015 Rady Miejskiej w Golinie

z dnia 5 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których Gmina Golina jest organem prowadzącym.

§ 3. 1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

1) aktywność zawodowa obojga rodziców, uczenie się w systemie dziennym – 8 pkt.,

2) aktywność zawodowa jednego rodzica, uczenie się w systemie dziennym – 4 pkt.,

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola – 2 pkt.,

4) miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 100 % kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) – 1 pkt.,

5) rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Golina – 1 pkt.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:

1) zatrudnienie rodziców – oświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o pobieraniu nauki, w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej,

2) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola,

3) oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata,

4) oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Golina przez rodziców kandydata.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Urszula Furmaniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »