| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V_19_2015 Rady Miejskiej w Golinie

z dnia 5 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których Gmina Golina jest organem prowadzącym.

§ 3. 1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

1) aktywność zawodowa obojga rodziców, uczenie się w systemie dziennym – 8 pkt.,

2) aktywność zawodowa jednego rodzica, uczenie się w systemie dziennym – 4 pkt.,

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola – 2 pkt.,

4) miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 100 % kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) – 1 pkt.,

5) rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Golina – 1 pkt.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:

1) zatrudnienie rodziców – oświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o pobieraniu nauki, w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej,

2) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola,

3) oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata,

4) oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Golina przez rodziców kandydata.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Urszula Furmaniak

reklama

POLECANE

Polecamy

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »