| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Dominowo

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dominowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20c ust. 4 i art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 ze zmianami) Rada Gminy Dominowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria oraz ustala się liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dominowo:

a) rodzice/ prawni opiekunowie kandydata pracują, studiują w trybie stacjonarnym lub prowadzą działalność gospodarczą - 10 punktów,

b) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - 8 punktów,

c) zadeklarowanie przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie - 6 punktów,

d) zadeklarowanie przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie - 5 punktów.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1:

a) oświadczenie rodziców o studiowaniu w trybie stacjonarnym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej,

b) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata,

c) oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu ( do 8 godzin i powyżej 8 godzin)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Gierałka


Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/22/2015

Rady Gminy Dominowo
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dominowo

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20 c ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. "kryteriów gminnych". Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty dokonana 6 grudnia 2013 r. wskazuje priorytet gminnej regulacji: ,,zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeby rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi (art. 20c ust.4 ustawy o systemie oświaty), dlatego w uchwale znalazły się kryteria preferujące dziecko, którego oboje rodziców pracują i z tej przyczyny wnoszą o dłuższą niż pięciogodzinna opieka edukacyjna. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest w pełni zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Gierałka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »