| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Przygodzice

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13a § 1 i 2 oraz § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./ na wniosek Wójta Gminy Przygodzice uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIV/205/2013 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Przygodzice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 27 maja 2013r., poz. 3726) zmienionej uchwałą Nr XXXIX/330/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 13 maja 2014r., poz. 3085/ wprowadza się następujące zmiany:

1) w obwodzie głosowania nr 5, w rubryce określającej siedzibę obwodowej komisji wyborczej, wprowadza się zmianę polegającą na zastąpieniu wyrazów "Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wrocławska 52, Przygodzice" wyrazami " Zespół Szkół w Przygodzicach Szkoła Podstawowa w Przygodzicach, ul. Wysocka 2, Przygodzice",

2) w obwodzie głosowania nr 7, w rubryce określającej siedzibę obwodowej komisji wyborczej, wprowadza się zmianę polegającą na zastąpieniu wyrazów "Nadleśnictwo Antonin, ul. Wrocławska 11, Antonin" wyrazami "Nadleśnictwo Antonin, ul. Pałacowa 2, Antonin".

§ 2. Jednolity wykaz obwodów głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przygodzice.

§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kaliszu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.


Załącznik do Uchwały Nr V/40/2015
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 26 marca 2015 r.

Podział Gminy Przygodzice na stałe obwody głosowania

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

sołectwa: Bogufałów, Przygodziczki, Chynowa

Zespół Szkół, Chynowa 70A

2.

sołectwa: Czarnylas, Hetmanów

Zespół Szkół, Czarnylas 150

3.

sołectwo Dębnica

Dom Ludowy, ul. Ostrowska 9, Dębnica

4.

sołectwa: Janków Przygodzki, Topola Wielka

Zespół Szkół, ul. Szkolna 4,

Janków Przygodzki

5.

sołectwo Przygodzice

Zespół Szkół w Przygodzicach

Szkoła Podstawowa w Przygodzicach, ul. Wysocka 2, Przygodzice

6.

sołectwa: Wysocko Małe, Smardów

Zespół Szkół, ul. Kościelna 22, Wysocko Małe

7.

sołectwa: Antonin, Ludwików

Nadleśnictwo Antonin, ul. Pałacowa 2, Antonin

8.

sołectwo Topola-Osiedle

Dom Ludowy, ul. Dworcowa 34 , Topola-Osiedle


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami/ wójt przekłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych. Wnioskowana zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 pozwoli w pełni wykorzystać salę na realizację zadań statutowych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przygodzicach, natomiast zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 ma celu poprawę warunków lokalowych.

W związku z powyższym Wójt wnioskuje o zmianę siedzib obwodowych komisji wyborczych na siedziby wskazane w wyżej wymienionej uchwale.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

reklama

POLECANE

Polecamy

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »