| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Przygodzice

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13a § 1 i 2 oraz § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./ na wniosek Wójta Gminy Przygodzice uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIV/205/2013 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Przygodzice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 27 maja 2013r., poz. 3726) zmienionej uchwałą Nr XXXIX/330/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 13 maja 2014r., poz. 3085/ wprowadza się następujące zmiany:

1) w obwodzie głosowania nr 5, w rubryce określającej siedzibę obwodowej komisji wyborczej, wprowadza się zmianę polegającą na zastąpieniu wyrazów "Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wrocławska 52, Przygodzice" wyrazami " Zespół Szkół w Przygodzicach Szkoła Podstawowa w Przygodzicach, ul. Wysocka 2, Przygodzice",

2) w obwodzie głosowania nr 7, w rubryce określającej siedzibę obwodowej komisji wyborczej, wprowadza się zmianę polegającą na zastąpieniu wyrazów "Nadleśnictwo Antonin, ul. Wrocławska 11, Antonin" wyrazami "Nadleśnictwo Antonin, ul. Pałacowa 2, Antonin".

§ 2. Jednolity wykaz obwodów głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przygodzice.

§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kaliszu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.


Załącznik do Uchwały Nr V/40/2015
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 26 marca 2015 r.

Podział Gminy Przygodzice na stałe obwody głosowania

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

sołectwa: Bogufałów, Przygodziczki, Chynowa

Zespół Szkół, Chynowa 70A

2.

sołectwa: Czarnylas, Hetmanów

Zespół Szkół, Czarnylas 150

3.

sołectwo Dębnica

Dom Ludowy, ul. Ostrowska 9, Dębnica

4.

sołectwa: Janków Przygodzki, Topola Wielka

Zespół Szkół, ul. Szkolna 4,

Janków Przygodzki

5.

sołectwo Przygodzice

Zespół Szkół w Przygodzicach

Szkoła Podstawowa w Przygodzicach, ul. Wysocka 2, Przygodzice

6.

sołectwa: Wysocko Małe, Smardów

Zespół Szkół, ul. Kościelna 22, Wysocko Małe

7.

sołectwa: Antonin, Ludwików

Nadleśnictwo Antonin, ul. Pałacowa 2, Antonin

8.

sołectwo Topola-Osiedle

Dom Ludowy, ul. Dworcowa 34 , Topola-Osiedle


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami/ wójt przekłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych. Wnioskowana zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 pozwoli w pełni wykorzystać salę na realizację zadań statutowych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przygodzicach, natomiast zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 ma celu poprawę warunków lokalowych.

W związku z powyższym Wójt wnioskuje o zmianę siedzib obwodowych komisji wyborczych na siedziby wskazane w wyżej wymienionej uchwale.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »