| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łobżenica

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Łobżenicy

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łobżenica:

L.p.

Nazwa kryterium

Dokumenty

potwierdzające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki
w systemie dziennym

oświadczenie rodziców/a - załącznik nr 1

8

2.

kandydat posiada rodzeństwo aktualnie uczęszczające do
danego przedszkola lub danej szkoły, w której funkcjonuje
oddział przedszkolny

oświadczenie rodzica - załącznik nr 2

6

3.

zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 8
godzin dziennie

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

4

4.

rodzina kandydata będąca pod opieką Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w tym pobierająca zasiłek
rodzinny za wyjątkiem świadczeń jednorazowych

oświadczenie rodzica - załącznik nr 3

2

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Antoni Kapeja


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności rolniczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Oświadczenie rodzica/ów o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola / oddziału przedszkolnego


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Oświadczenie rodzica/ów o przebywaniu rodziny kandydata pod opieką Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym pobieraniu zasiłku rodzinnego za wyjątkiem świadczeń jednorazowych


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20 c ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1. wielodzietność rodziny kandydata,

2. niepełnosprawność kandydata,

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. "kryteriów gminnych". Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. Należy zaznaczyć, iż dzieci 5 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na mocy prawa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r. prawo to dotyczy również dzieci 3 letnich.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »