| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Mikstacie

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta i Gminy Mikstat

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. , poz.594 ze zmianami), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014, poz.849 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2013 r. poz.1381 ze zmianami), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 , poz. 465 ze zmianami) oraz art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz.749 ze zmianami) Rada Miejska w Mikstacie uchwala, co następuje :

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Do poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości upoważnia się

a) na terenie miasta - Urząd Miasta i Gminy Mikstat

b) na obszarze wsi Biskupice Zabaryczne sołtysa Tomasza Skoczylasa na obszarze wsi Kaliszkowice Kaliskie sołtysa Barbarę Rasiak na obszarze wsi Kaliszkowice Ołobockie sołtysa Romana Dombka na obszarze wsi Komorów sołtysa Sławomira Kmiecika na obszarze wsi Kotłów sołtysa Wojciecha Matysiaka na obszarze wsi Mikstat-Pustkowie sołtysa Renatę Kędzia na obszarze wsi Przedborów sołtysa Władysława Pietralczyka

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od zainkasowanych podatków w wysokości:

a) dla sołtysa na obszarze wsi Biskupice Zabaryczne 5 % wpływów zainkasowanych osobiście

b) dla sołtysa na obszarze wsi Kaliszkowice Kaliskie 5 % wpływów zainkasowanych osobiście

c) dla sołtysa na obszarze wsi Kaliszkowice Ołobockie 5 % wpływów zainkasowanych osobiście

d) dla sołtysa na obszarze wsi Komorów 5 % wpływów zainkasowanych osobiście

e) dla sołtysa na obszarze wsi Kotłów 5 % wpływów zainkasowanych osobiście

f) dla sołtysa na obszarze wsi Mikstat- Pustkowie 5 % wpływów zainkasowanych osobiście

g) dla sołtysa na obszarze wsi Przedborów 5 % wpływów zainkasowanych osobiście

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat.

§ 5. Traci moc uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta i Gminy Mikstat

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie

do Uchwały nr VI/ 25 /2015

Rady Miejskiej w Mikstacie

z dnia 31 marca 2015 roku

W celu usprawnienia poboru należności pieniężnych stanowiących dochody własne budżetu miasta i gminy, a także mając na uwadze dostęp podatników do kasy urzędu, określenie

inkasenta w danej miejscowości jest wskazane.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »