| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/15 Rady Miejskiej Gminy Kłecko

z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013, poz.1399 ze zm.), Rada Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłecko.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXVIII/236/14 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kłecko.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Kroenke


Załącznik do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały nr VIII/39/15 Rady Miejskiej Gminy Kłecko

z dnia 2 czerwca 2015r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz. 87) Rada Miejska Gminy Kłecko zobowiązana jest podjąć uchwałę zawierająca zapisy wymagane w znowelizowanej ustawie.

Regulamin ma na celu ułatwienie funkcjonowania nowego systemu ze względu na przejrzyste zasady w nim zawarte. Szczegółowo określa wymagania utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Kłecko. Wskazuje obowiązki właścicieli nieruchomości, określa rodzaj pojemników oraz sposób postępowania z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Określa wymagania i zasady gromadzenia nieczystości ciekłych oraz obowiązki osób posiadających zwierzęta na terenie nieruchomości.

Zgodnie z art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska Gminy Kłecko, uchwalając Regulamin zobowiązana jest uzyskać opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Kroenke

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »