| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/51/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z boiska sportowego w Kąkolewie

Na podstawie art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin określający zasady korzystania z boiska sportowego położonego w Kąkolewie, gmina Grodzisk Wielkopolski, w brzmieniu:

Wejście na boisko jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu.

2. Boisko jest czynne we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 - 22.00.

3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może zabronić korzystania z boiska.

4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

5. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

6. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z przeznaczeniem zabrania się :

a) korzystania z boiska bez zgody administratora,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, wnoszenia żywności,

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) wprowadzania zwierząt,

i) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

j) wnoszenia wszelkiego rodzaju przedmiotów niebezpiecznych.

7. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby:

a) znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

b) zakłócające porządek i używające wulgarnego słownictwa.

8. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniem ust. 6 i 7 Regulaminu korzystania z boiska podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji może:

a) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

b) nakazać opuszczenie terenu boiska sportowego.

9. Użytkownicy korzystają z boiska na własna odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

10. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Do Uchwały Nr X/ 51/2015

Rady miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim

z dnia 25 czerwca 2015r

W związku z wybudowaniem boiska sportowego w miejscowości Kąkolewo gmina Grodzisk Wielkopolski, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z niego osób, niezbędne staje się prawne uregulowanie zasad korzystania z obiektu.

Uchwalenie Regulaminu nałoży na korzystających z boiska sportowego obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania. Umieszczenie tablicy informacyjnej zawierającej tekst regulaminu oraz zasad zachowania na terenie obiektu jest konieczne w odniesieniu do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieszczęśliwych wypadków, kierowanych do Gminy Grodzisk Wielkopolski.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »