| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/109/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie: art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)

Uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr X/120/2011
z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. z up. Przewodniczącego Rady Miejskiej / ... / Lech Topolan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Załącznik do Uchwały Nr X/109/2015
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »