| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/57/15 Rady Miasta Słupcy

z dnia 24 września 2015r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm )[1]) art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)[2]) Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/11/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr III/26/15 z dnia 29 stycznia 2015r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 11/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr IV/33/15 z dnia 26 marca 2015r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 30/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 33/2015 z dnia 7 maja 2015 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr V/41/15 z dnia 21 maja 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 38/2015 z dnia 22 maja 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 40/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., , uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VI/49/15 z dnia 16 lipca 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 51/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 65/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 51.428zł tj. do kwoty 39.461.885,43 zł
w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 51.428zł tj. do kwoty 37.622.323,43 zł,

2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 289.428zł, tj. do kwoty 39.209.021,43zł
w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 273.261zł tj. do kwoty 35.793.103.43zł,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 16.167 zł tj. do kwoty 3.415.918zł,

3) w § 3 nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę 238.000 zł tj. do kwoty 252.864 zł,

4) w § 4 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 814.860 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.428 zł

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę 10.428 zł tj. do kwoty 16.810 zł

a) dochody bieżące o kwotę 10.428 zł tj. do kwoty 16.810 zł
dziale 020 razem o kwotę 10.428 zł, tj. do kwoty 16.810 zł

- dziale 700 rozdział 70005 § 0920 o kwotę 3.140 zł tj. do kwoty 7.140 zł

a) dochody bieżące o kwotę 3.140 zł tj. do kwoty 7.140 zł
dziale 700 razem o kwotę 3.140 zł, tj. do kwoty 903.222 zł

- dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 8.318.806 zł

a) dochody bieżące o kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 8.318.806 zł
dziale 758 razem o kwotę 21.000 zł, tj. do kwoty 8.524.201 zł
- dziale 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 70.000 zł

a) dochody bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 70.000 zł
dziale 852 razem o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 4.544.142 zł

B. zmniejsza się plan dochodów w :

- dziale 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 3.140 zł tj. do kwoty 130.983 zł

a) dochody bieżące o kwotę 3.140 zł tj. do kwoty 130.983 zł
dziale 700 razem o kwotę 3.140 zł, tj. do kwoty 900.082 zł

6) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 289.428 zł

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 22.000 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 22.000 zł

- dziale 700 rozdział 70095 § 4600 o kwotę 13.000 zł tj. do kwoty 63.000 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 13.000 zł tj. do kwoty 63.000 zł
dziale 700 razem o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 532.900 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 5.014 zł tj. do kwoty 237.014 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 5.014 zł tj. do kwoty 237.014 zł
dziale 750 razem o kwotę 5.014 zł, tj. do kwoty 4.485.689 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 13.000 zł tj. do kwoty 98.640 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 13.000 tj. do kwoty 98.640 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty 69.977,88 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 3.000 tj. do kwoty 69.977,88 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 19.529 zł tj. do kwoty 2.396.000 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 19.529 tj. do kwoty 2.396.000 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 86.360 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 tj. do kwoty 86.360 zł

- dziale 801 rozdział 80150 § 4260 o kwotę 19.529 zł tj. do kwoty 39.926 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 19.529 tj. do kwoty 39.926 zł
dziale 801 razem o kwotę 60.058 zł, tj. do kwoty 16.620.263,57 zł

- dziale 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 119.938 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 119.938 zł
dziale 852 razem o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 6.790.710 zł
- dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 182.261 zł tj. do kwoty 442.261zł

a) wydatki bieżące o kwotę 182.261 tj. do kwoty 442.261 zł

- dziale 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 290.000zł

a) wydatki bieżące o kwotę 80.000 tj. do kwoty 290.000 zł

- dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 25.000 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 25.000 tj. do kwoty 25.000 zł

- dziale 900 rozdział 90015 § 6060 o kwotę 6.729 zł tj. do kwoty 6.729 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 6.729 tj. do kwoty 6.729 zł
dziale 900 razem o kwotę 293.990 zł, tj. do kwoty 4.205.260 zł

- dziale 926 rozdział 92604 § 3020 o kwotę 594 zł tj. do kwoty 4.574 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 594 tj. do kwoty 4.574 zł

- dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę 58.100 zł tj. do kwoty 878.240 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 58.100 tj. do kwoty 878.240 zł
dziale 926 razem o kwotę 58.694 zł, tj. do kwoty 1.858.949 zł

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę 35.276 zł tj. do kwoty 294.724 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 35.276 tj. do kwoty 294.724 zł
dziale 700 razem o kwotę 35.276 zł, tj. do kwoty 497.624 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 3.400 zł tj. do kwoty 70.600 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 3.400 zł tj. do kwoty 70.600 zł
dziale 750 razem o kwotę 3.400 zł, tj. do kwoty 4.482.289 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę 19.529 zł tj. do kwoty 177.311 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 19.529 tj. do kwoty 177.311 zł

- dziale 801 rozdział 80150 § 4010 o kwotę 19.529 zł tj. do kwoty 470.762 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 19.529 tj. do kwoty 470.762 zł

- dziale 801 razem o kwotę 39.058 zł, tj. do kwoty 16.581.205,57 zł

- dziale 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 45.000 zł tj. do kwoty 593.235 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 45.000 zł tj. do kwoty 593.235 zł
dziale 852 razem o kwotę 45.000 zł, tj. do kwoty 6.745.710 zł
- dziale 900 rozdział 90005 § 6050 o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty zero

b) wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty zero
dziale 900 razem o kwotę 40.000 zł, tj. do kwoty 4.165.260 zł
- dziale 926 rozdział 92604 § 4440 o kwotę 594 zł tj. do kwoty 12.406 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 594 tj. do kwoty 12.406 zł
dziale 926 razem o kwotę 594 zł, tj. do kwoty 1.858.355 zł

7) w tabeli Nr 2a "Wykaz zadań majątkowych na rok 2015"

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 48.114 zł w tym:

I. w dziale 750 Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

- w pkt 1 zadanie pn. "Wykonanie i montaż okna na klatce schodowej - budynek Urzędu Miasta" zmniejsza się o kwotę 1.421 zł tj. do kwoty 33.579 zł,

- w pkt 2 zadanie pn. "Demontaż istniejących i budowa nowych schodów zewnętrznych - budynek Urzędu Miasta" zmniejsza się o kwotę 4.953 zł tj. do kwoty 135.047 zł,

- w pkt 3 zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja" zmniejsza się o kwotę 912 tj. do kwoty 56.088 zł,

- dodaje się pkt 4 pn. "Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta w Słupcy - dokumentacja" w kwocie 12.300 zł,

II. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- wykreśla się pkt 1 pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Słupca" w kwocie 40.000 zł,

b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- dodaje się pkt 1 pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Były Obóz - droga krajowa 92" w kwocie 25.000 zł,

III. w dziale 926 Kultura fizyczna

a) w rozdziale 92695 Pozostała działalność:

- w pkt 2 pn. "PRemont hali Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Słupcy - I etap" zwiększa się o kwotę 58.100 zł tj. do kwoty 390.446 zł,

B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 31.947 zł w tym:

I. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- w pkt 1 pn. " Wykup gruntów pod ulice i drogi" zmniejsza się o kwotę 35.276 zł tj. do kwoty 294.724 zł,

II. w dziale 750 Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

- w pkt 2 zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Słupcy" zmniejsza się o kwotę 3.400 zł tj. do kwoty 53.600 zł,

III. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- dodaje się pkt 1 pn. "Wykup infrastruktury oświetlenia ulicznego położonego przy ulicy Tysiąclecia na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Szeluty" w kwocie 6.729 zł,

8) tabela Nr 2a do uchwały "Wykaz zadań majątkowych na rok 2015" otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." w przychodach pkt 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 238.000 zł w kwocie 814.860 zł,

10) załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 6 "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok" w poz. 1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 rozdział 70005 zmniejsza się przychody i koszty o kwotę 86.000 zł tj. do kwoty 1.622.000 zł,

12) załącznik Nr 6 "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/57/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/57/15

Rady Miasta Słupcy
z dnia 24 września 2015 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2015

uchwale Nr II/11/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr III/26/15 z dnia 29 stycznia 2015r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 11/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr IV/33/15 z dnia 26 marca 2015r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 30/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 33/2015 z dnia 7 maja 2015 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr V/41/15 z dnia 21 maja 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 38/2015 z dnia 22 maja 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 40/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., , uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VI/49/15 z dnia 16 lipca 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 51/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 65/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.428 zł

a) zwiększa się plan dochodów w:

dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 10.428 zł z tego:

- wpłaty ze sprzedaży drewna o kwotę 10.428 zł,

dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.140 zł z tego:

- pozostałe odsetki o kwotę 3.140 zł

dziale 758 -Różne rozliczenia o kwotę 21.000 zł z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy w kwocie 21.000 zł

( zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 14 lipca 2015 r. i Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 10 sierpnia 2015 r.),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20.000 zł z tego:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwota 20.000 zł,

( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.316.2015.6 z dnia 28 sierpnia 2015 r.),

b) zmniejsza się plan dochodów w:

dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.140 zł z tego:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.140 zł

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 289.428 zł

a) zwiększa się plan wydatków w:

dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000 zł z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000 zł,

- pozostała działalność o kwotę 13.000 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.014 zł z tego:

- urzędy gmin ( wydatki majątkowe) w kwocie 5.014 zł,

dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 60.058 zł z tego:

- Szkoły Podstawowe o kwotę 16.000 zł,

- Gimnazjum o kwotę 24.529 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach o kwotę 19.529 zł,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20.000 zł z tego:

- świadczenia społeczne ( dożywienie ) kwota 20.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 293.990 zł z tego:

- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 293.990 zł ( wydatki bieżące 262.261 zł, wydatki majątkowe 31.729 zł ),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 58.694 zł z tego:

- instytucje kultury fizycznej o kwotę 594 zł ( przeniesienie w ramach rozdziału między paragrafami ),

- pozostała działalność - wydatki majątkowe 58.100 zł

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.276 zł z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wydatki majątkowe )o kwotę 35.276 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.400 zł z tego:

- urzędy gmin ( wydatki majątkowe) w kwocie 3.400 zł,

( przeniesienie w ramach rozdziału między paragrafami ),

dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 39.058 zł z tego:

- Gimnazjum o kwotę 19.529 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach o kwotę 19.529 zł,

( przeniesienie w ramach rozdziału między paragrafami ),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 45.000 zł z tego:

- dodatki mieszkaniowe kwota 45.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.000 zł z tego:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 40.000 zł ( wydatki majątkowe 40.000 zł ),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 594 zł z tego:

- instytucje kultury fizycznej o kwotę 594 zł ( przeniesienie w ramach rozdziału między paragrafami ).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379,1072; z 2015 r. poz. 1045.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Siwik

Specjalista ds. księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »