| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/79/2015 Rady Miasta Czarnków

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

1) Zwiększa się dochody o kwotę 165.098,57 zł;

2) Zwiększa się wydatki o kwotę 165.098,57 zł.

2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Zgodnie z zał. nr 1, który zmienia zał. nr 1 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku dochody wynoszą: 43.524.510,39 zł., w tym: a. dochody majątkowe: 2.847.426 zł., b. dochody bieżące: 40.677.084,39 zł.,

2) Zgodnie z zał. nr 2, który zmienia zał. nr 2 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku wydatki wynoszą: 44.292.374,39 zł., w tym: a. wydatki bieżące: 37.392.548,39 zł.: b. wydatki majątkowe: 6.899.826 zł.

3) W załączniku nr 4 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się zmiany w zakresie planu dotacji i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z zał. nr 3.

4) W załączniku nr 5 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z zał. nr 4.

5) W załączniku nr 9 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się zmiany w zakresie planu dotacji zgodnie z zał. nr 5

6) W załączniku nr 8 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z zał. nr 6.

7) W załączniku nr 6 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się zmiany w zakresie opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z zał. nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dotacji


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki majątkowe


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz.938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 1072

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »