| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/51/2015 Rady Miejskiej w Golinie

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 19 sierpnia 2015 r. poz. 735) oraz dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) Nr 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (opublikowanej w Dz. U. WEL 368
z 17.12.1992 r.),

2) Nr 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (opublikowanej w Dz. U. WEL 187 z 20.07.1999 r.) implementowanych wyżej wymienioną ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. - Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie230,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie380,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton455,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 15 ton510,00 zł

- od 15 ton800,00 zł

b) trzy osie:

- od 12 ton do mniej niż 21 ton832,00 zł

- od 21 tonl 286,00 zł

c) cztery osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 25 ton884,00 zł

- od 25 ton2 093,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 15 ton705,00 zł

- od 15 ton1 590,00 zł

b) trzy osie:

- od 12 ton do mniej niż 21 ton884,00 zł

- od 21 tonl 994,00 zł

c) cztery osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 29 tonl 763,00 zł

- od 29 ton do2 831,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton380,00 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton506,00 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton633,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż l2 ton, w zależności od liczby osi:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton1 350,00 zł

- od 36 ton1 793,00 zł

b) trzy osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 36 tonl 578,00 zł

- od 36 ton2 182,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton1 641,00 zł

- od 36 ton2 328,00 zł

b) trzy osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton2 182,00 zł

- od 36 ton2 941,00 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton380,00 zł

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

a) jedna oś:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton455,00 zł

- od 26 ton506,00 zł

b) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton890,00 zł

- od 36 ton1 451,00 zł

c) trzy osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton1 136,00 zł

- od 36 ton1 280,00 zł

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

a) jedna oś:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton540,00 zł

- od 25 ton720,00 zł

b) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton1 160,00 zł

- od 36 ton2 144,00 zł

c) trzy osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton1 766,00 zł

- od 36 tonl 892,00 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsc583,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsc1 000,00 zł

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc Uchwała Nr XLIII/174/2013 Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Urszula Furmaniak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »