| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/289/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19, art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz art.4, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 17 poz. 95) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ 1. Ustala szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zwanych dalej „organizacjami”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. 1. Konsultacje z organizacjami przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady Miasta i Gminy Pilica projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności organizacji pozarządowych.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji o poddanej konsultacji sprawie.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.

§ 3. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1)bezpośrednich spotkań,

2)wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

3)zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

§ 4. 1. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji na zasadach określonych w uchwale podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Pilica.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Pilica określa w szczególności:

1)przedmiot konsultacji,

2)czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3)formę konsultacji

4)wzór formularza zgłaszania opinii.

3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia, o terminie konsultacji i wynikach konsultacji.

4. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie spotkania, w protokole umieszcza się dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i opinie, a także dołącza się listę obecności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »