| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/10 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXX/1176/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami/
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1. W uchwale Nr LXXX/1176/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 261, poz. 4126) dokonanie następujących zmian:
a) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXX/1176/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 października 2010r. (Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1) otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały;
b) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/1176/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 października 2010r. (Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1) otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały;
c) Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/1176/10 (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B) otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.
I Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Bernard Pastuszka
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/25/10
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/25/10
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/25/10
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »