| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gaszowice nr LV/268/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2011, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz 613), art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie: górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 roku, Nr 155, poz 755)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Paragraf 1 pkt 1) d) Uchwały Rady Gminy Nr LV/268/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2011, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso otrzymuje nowe brzmienie:

" zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,27 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »