| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Jejkowice w sprawie podatku od nieruchomości na 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1 , art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) , art. 5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.Nr 95 poz.613 z 2010 roku z późniejszymi zmianami ), art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 17 poz.95 z 2010 roku ).

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/181/10 z dnia 25 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 ( ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 265 , poz.4281 z dnia 14 grudnia 2010 roku ) wprowadza się następującą zmianę : § 1 ust.1 lit.d otrzymuje nowe poniższe brzmienie - ,,d) 4,27 zł od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku . Podlega również podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »