| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) , art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 95 poz.613 z 2010 roku z późniejszymi zmianami ) ,art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 17 poz.95 z 2010 roku ).

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Jejkowice uchwala , co następuje :

§ 1. Określić wzory formularzy które podatnicy zobowiązani są do składania w terminach przewidzianych przez przepisy podatkowe :

1) Osoby fizyczne - informacji w sprawie podatku od nieruchomości sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały ,

2) Osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej , jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy , sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Jejkowice Nr XXXIII/171/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 145 poz.3900 z roku 2005 ).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku . Podlega również podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »