| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) , art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 95 poz.613 z 2010 roku z późniejszymi zmianami ) ,art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 17 poz.95 z 2010 roku ).

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Jejkowice uchwala , co następuje :

§ 1. Określić wzory formularzy które podatnicy zobowiązani są do składania w terminach przewidzianych przez przepisy podatkowe :

1) Osoby fizyczne - informacji w sprawie podatku od nieruchomości sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały ,

2) Osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej , jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy , sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Jejkowice Nr XXXIII/171/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 145 poz.3900 z roku 2005 ).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku . Podlega również podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »