| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 35/III/2010 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010r

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.); art.5, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.)1) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 25/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: "4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni - 3,88zł;

2. w § 1 ust. 2 pkt. 5 lit. a,b i c otrzymują brzmienie: 5) a) pozostałych, w tym garaży oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,28zł; b) gospodarczych (bez powierzchni garażowej) - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,83zł; c) letniskowych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,21zł"

3. Wzór informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na 2011r., otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 25/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010r nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne )

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35/III/2010
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

informacja nieruchomość - zmiana nazwy D.2.4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/III/2010
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

deklaracja nieruchomości - zmiana nazwy D.2.4

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »