| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 35/III/2010 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010r

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.); art.5, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.)1) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 25/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: "4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni - 3,88zł;

2. w § 1 ust. 2 pkt. 5 lit. a,b i c otrzymują brzmienie: 5) a) pozostałych, w tym garaży oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,28zł; b) gospodarczych (bez powierzchni garażowej) - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,83zł; c) letniskowych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,21zł"

3. Wzór informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na 2011r., otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 25/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010r nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne )

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35/III/2010
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

informacja nieruchomość - zmiana nazwy D.2.4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/III/2010
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

deklaracja nieruchomości - zmiana nazwy D.2.4

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »