| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/270/05 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zmianami)

Rada Miejska Orzesze uchwala:

§ 1. Zmienić treść załączników Nr 1 i 2 wymienionych w § 1 Uchwały Nr XXXVI/270/05 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, które otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta - w tym przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i opublikowanie w Gazecie Orzeskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »