| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Lipie

z dnia 15 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/, art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami/ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. z 2010 r. Nr 55, poz.755 )

Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIV/269/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następującą zmianę:

1) W § 1 pkt 2 lit.d otrzymuje brzmienie:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,16 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »